Verslag Koffieklets HAV District Zwolle op 2 april 2024

In de zaal is al een flink aantal mensen aanwezig. Na verwelkoming door DC Joop Buursma wordt iedereen bijgepraat over de succesvolle beurs in Hardenberg half maart en de ALV in Apeldoorn. De beurs was mogelijk door introductie van Kees Zandbergen (HAV lid Zwolle) en Kees ontvangt daarvoor een leuke attentie.

Daarna worden 2 jubilarissen gehuldigd: 25 jaar lid van de HAV is Han van der Horst en 40 jaar HAV lid is Klaas ten Napel. Beide heren ontvangen het bij het jubileum behorende speldje en een kleine (vloeibare) attentie.

Jan Roelof Troost, een nieuw HAV lid, vertelt in het kort over de Reestland Rally, welke plaats vindt op zondag 9 juni a.s.

En dan starten we met de verkeersquiz, door onze DC Joop Buursma samengesteld. Eerst zijn er 12 vragen over verkeerssituaties in de omgeving Hasselt/Zwartsluis, van Veilig Verkeer Zwartewaterland.

Er wordt gezegd dat het eenvoudige vragen zijn….. maar de antwoorden? Eén vraag betreft het wanneer afremmen als je rijdt op een 60 km weg en je dient verderop 50 km te rijden? ….. Het antwoord erop geeft aanleiding tot leuke discussies ….. wat is het juiste antwoord? ……. Men dient af te remmen als het plaatsnaambord gezien wordt (en níet net voor of net na overgang bebouwde kom)

Na deze 12 vragen volgen er 25 vragen van de Theorie voor het rijbewijs …… leuke vragen, waaronder een vraag over “hoe stap je goed op je fiets?” ….  dit geeft aanleiding tot veel vrolijkheid ….. het juiste antwoord is: “benen aan beide kanten van de fiets, en één trapper omhoog”. Ook zijn er meerdere vragen betreffende “doorlopende stoepen / uitritconstructies”, voorrangssituaties …… aanleiding tot gepraat …..

De tijd vliegt en als deze vragen beantwoord én besproken zijn is het al 22.00 uur!

Het was een heel leuke, gezellige én leerzame avond; voor herhaling vatbaar 😊

 

Tekst:  Han en Els van der Horst

Foto’s: Han en Els van der Horst/Jaap van Riesen