Meest recente verslagen

Categorieën

Aankomende evenementen

De Koffieklets van District Zwolle vindt elke 1e dinsdagavond van de maand (maar niet in de maanden juni, juli en augustus) plaats bij wegrestaurant “de Raket “, Industrieweg 2, 7949 AK Rogat vanaf 20:00 uur.

Voor inlichtingen betreffende District Zwolle kunt u zich wenden tot de districtscommissaris Joop Buursma, district-zwolle@de-hav.nl, 06-17951424.

Joop zal worden geassisteerd door Jaap van Riesen, jaapvanriesen@kpnmail.nl, 06-53833482.

Sponsors van De HAV

 

klassiek & techniek

batist-hobbykassen Schotte BV

zta-expertise erclassics