Koffieklets/nieuwjaarsbijeenkomst HAV district Zwolle 9 januari 2024

Deze avond rijden we voor de Nieuwjaarskoffieklets naar het “Dorpshuis De Wijk” in De Wijk. Als wij rond 19.45 uur binnen komen zijn er al enkele leden aanwezig, waaronder DC Joop Buursma. Tegen ca. 20.00 uur heeft de zaal zich gevuld met HAV leden om elkaar, zoals gebruikelijk, een goed en gezond 2024 te wensen.

Nadat iedereen zichzelf voorzien heeft van koffie met een heerlijke kaneelkoek, meegebracht door Ineke Buursma, neemt Joop als DC van District Zwolle het woord en heet iedereen van harte welkom. Hij spreekt de beste wensen uit met voor een ieder veel gezondheid. Tevens wordt de beurs van Hardenberg nog even onder de aandacht gebracht, waarbij Joop aangeeft dat hij reeds een flink aantal auto ’s èn meewerkende leden (b.v. als gastvrouw/gastheer) op zijn lijst heeft staan.

Het financieel verslag van 2023 wordt door Joop via de beamer op de wand geprojecteerd en toegelicht, waarna men kon reageren. Daarna wordt Joop voor het vele werk wat hij gedaan heeft gecomplimenteerd en bedankt voor zijn inzet.

Aansluitend geeft Han van der Horst als lid van de kascommissie, een kort verslag van hun bevindingen (met complimenten aan Joop), na de door hem en Miny Klein uitgevoerde kascontrole. De kas wordt in orde bevonden. De penningmeester wordt décharge verleend over het boekjaar 2023. De kascommissie voor 2024 zal bestaan uit Miny Klein en Els van der Horst met als reserve Jan Hofstee.

Na de koffie gaat men rond voor het opnemen van een drankje en is het tijd voor de verloting. Alle leden hebben cadeautjes meegebracht voor de verloting. De kascommissie controleert de opbrengst, welke ten goede komt aan de clubkas. De lootjes worden goed door elkaar gehutseld en vervolgens worden door alle leden om beurten lootjes getrokken uit de emmer, aan hen met verve gepresenteerd door Els van der Horst in afwisseling met Tineke Selles, waarna de presentjes naar de gelukkigen gebracht worden. Tijdens de verloting zijn er heerlijke snackmomentjes met bitterballen en gefrituurde hapjes.

Rond 22.15 uur gaat men langzaam aanstalten maken om de weg naar huis te aanvaarden.

Het was weer heel gezellig om elkaar weer te ontmoeten. Altijd een goede en leuke start van een, hopelijk mooi, HAV jaar.

Tekst en foto’s: Han en Els van der Horst