Verslag van de vergadering 26-11-23 in cafe restaurant Halfweg te Ursem.

Aanwezig: 26 personen en bij diner 28.

Afmelding:  Toon en Atie van Diepen / Harry en Hetty Woke voor dagprogramma

Aanvang 14.00 uur.

Henk heet een ieder welkom en doet verslag van het bezoek aan de DC jaarvergadering d.d. 11 november 2023

Allereerst stelt Peter Visser zich voor aan het HAV- hoofdbestuur en dit reageert blij met deze voortzetting van District Noord-Holland. Het bestuur heet Peter welkom en wenst hem veel succes.

De vraag betreffende het vermelden van opzeggingen in de Varia wordt beantwoord met;

Alle nieuwe leden komen in de Varia ter kennismaking, alle opzeggingen om welke reden dan ook worden vermeld in/of tijdens de ledenjaarvergadering, met andere woorden: degenen die hierin geïnteresseerd zijn, kom naar de HAV jaarvergadering.

Een district is vrij om aan de uitzetters van een rit een kleine vergoeding te geven als bijdrage in de brandstofkosten (dit is per district verschillend).

Hierna geven we uitleg waarom de november koffieklets een week is verschoven: op de oorspronkelijke datum, 19 november, zijn verschillende leden met hun auto’s betrokken bij de St. Nicolaasoptochten in verschillende plaatsen, deze leden zijn ook trouwe bezoekers van de koffiekletsen, waardoor er een groot aantal mensen zou ontbreken.  Door dit verschuiven naar de 26e kwamen we ook weer dicht bij de koffieklets 17e  dec. een tijd waarin iedereen het druk heeft met persoonlijke en familiale bezigheden. Dit heeft ons (Toon, Henk en Peter) doen besluiten om dit zo aan te passen.

Aandacht voor 2024, HAV bestaat 60 jaar, speciaal jaarevenement en speciale beurs in Rosmalen.

Dan: presentatie van Kees Dekker over personenvervoer op Texel (zie verslag).

De dames kunnen onder leiding van Truus en Thea Warmerdam creatieve kerstversiering maken (zie verslag).

Daarna: vaststellen van de agenda voor 2024 uitgaande van elke 3e zondag van de maand, maar dit is niet bindend, het kan zijn dat er om bepaalde reden van deze 3e zondag wordt afgeweken door de uitzetters van de rit. (b.v. door een bezoek op andere dag in de rit) maar dit moet beslist vroeg worden aangegeven. Tevens de startlocatie moet vroeg worden bekend gemaakt.

HAV- leden en andere geïnteresseerden kijkt u wel eens op de HAV site? Hierop staat informatie uit het hele land. DOEN!