Districts info 2020-12-21T22:29:38+01:00

Districts info

Meest recente verslagen

Categorieën

Toekomstige evenementen

Op deze pagina staan mededelingen en districts info in algemene zin. Voor inlichtingen kunt u terecht bij de huidige districtscommissarissen of bij het bestuur.

Technische Commissie

Heeft u problemen op technisch gebied?

Bel dan met een van onze technisch adviseurs:

Dricus Leerentveld, tel. 038-444 1869 (’s avonds) of 06-5115 1750 (overdag) voor oudere auto’s Wim van Aalderen, tel. 074-266 6514 
Zij zijn er voor advies. Het spreekt vanzelf dat zij je niet zo maar even aan onderdelen kunnen helpen.

Sponsors van De HAV