Koffieklets/nieuwjaarsbijeenkomst HAV district Zwolle 3 januari 2023

 

Tijd gaat snel beste mensen. Weer een jaar voorbij, het is reeds januari 2023 en tijd voor de  nieuwjaarsbijeenkomst van HAV district Zwolle op onze reguliere koffiekletsavond, de eerste dinsdag van de maand in restaurant “De Raket” te Rogat.

Als wij rond 19.45 uur binnenkomen zijn er al enkele leden aanwezig, waaronder DC Jaap van Riesen, die i.v.m. ziekte van Joop Buursma (complicaties na een operatie) samen met ons (verloting) de honneurs waarneemt.

Tegen ca. 19.55 uur begint de zaal zich langzaam te vullen met HAV leden om elkaar, zoals gebruikelijk, een goed en gezond 2023 te wensen. Het weer was gelukkig prima, want voor hetzelfde geld zit je met een dik pak sneeuw of ijzel in deze tijd van het jaar, hoewel dat de laatste jaren redelijk meevalt (of tegen zo u wilt).

Nadat iedereen zichzelf voorzien heeft van koffie, neemt Jaap van Riesen als DC van District Zwolle het woord en heet iedereen van harte welkom. Hij spreekt de beste wensen uit met voor een ieder veel gezondheid en geeft tevens aan dat we helaas op zoek moeten naar een andere locatie, met het verzoek aan de leden eventuele mogelijkheden aan te dragen.

Tevens gaat er nog een kaart ”rond” voor Joop (en Ineke), die er wegens complicaties na een ogenschijnlijk “simpele” operatie niet bij is.

Na het welkomstwoord van Jaap neem Els van der Horst even kort het woord inzake het vaste “belangrijke” onderdeel van deze avond: namelijk de verloting. Alle leden zijn weer gehoorzaam geweest en hebben cadeautjes meegebracht voor de verloting, waarbij het geld ten goede komt aan de clubkas. Vervolgens worden door Tineke Selles en bovengenoemde, om en om de lootjes getrokken en opgenoemd, waarop zij ook om beurten de presentjes naar de gelukkigen brengen.

Ondertussen geniet men van een drankje en een hapje.

Rond 22.30 uur gaat men langzaam aanstalten maken om naar huis te gaan.

De stemming zat er vanavond weer goed in en het was weer heel gezellig om elkaar te ontmoeten en naar hartenlust te kunnen bijkletsen. Altijd een goede en leuke start van een, hopelijk mooi, HAV jaar.

Han en Els van der Horst

Zwolle