Verslag Koffieklets District Zwolle op 4 april 2023

Tekst:  Han en Els van der Horst

Foto’s: Joop Buursma/Jaap van Riesen

Er zit al een flink aantal mensen te praten in de zaal wanneer wij binnen komen voor de maandelijkse koffieklets.  De zaal is in U-vorm opgebouwd opdat we allen de afbeeldingen, getoond door de beamer vanaf de laptop, op het scherm de verkeersquiz goed kunnen zien.

DC Joop Buursma verwelkomt ons, vestigt de aandacht op een uitnodiging (welke de clubleden nog in e-mail zullen ontvangen) van clublid Jansen voor een bijeenkomst op 24 juni tussen 16.00 en 19.00 uur in Nieuwleusen en vraagt om 2 kaarten te tekenen voor zieke afwezigen om daarna het woord te geven aan Hans Waldeck. Hans heeft 3 boeken geschreven, waaronder “60 jaar Packard ziekenwagens” en binnenkort komt een boek uit “Chevy Van”, 300 pagina’s tellend; een mooi naslagwerk!

En dan begint de verkeersquiz, door onze DC Joop Buursma samengesteld. Er staan 50 vragen klaar en we beginnen met de eerste 25 om na een kleine pauze voor drankjes deze te bespreken.

We moeten u eerlijk zeggen: er is in de loop der jaren het één en ander veranderd, maar toch ook wat kennis “weggezakt”. Er zijn pittige vragen bij …… goed nadenken over de antwoorden, “gezucht en gesteun” in de zaal …… de buurvrouw/buurman vragen ….en??? …..

Na de pauze de bespreking van de antwoorden; sommige leveren kreten op van “hè?!” …dat kan niet …..”Echt zo?!”  Andere antwoorden zijn ons volkomen onbekend, waardoor een levendige en geanimeerde discussie ontstaat ……. Onze kennis wordt hoorbaar vergroot.

De tijd vliegt en als de 25 vragen besproken zijn is het al 22.00 uur!

De volgende 25 vragen gaan we op de komende koffieklets op dinsdag 2 mei beantwoorden en vervolgens bespreken.

Het was een heel leuke, gezellige én leerzame avond; 2 mei vervolg van de verkeersquiz …… we zijn er weer!

Han en Els van der Horst

Zwolle