Tekst en foto ‘s: Han en Els van der Horst

 

Op 26 mei, Hemelvaartsdag , vertrekken we in onze groene Pontiac via Meppel en Havelte naar Museum De Proefkolonie in Frederiksoord. Er komen 18 equipes, waaronder ook enkele uit het westen des lands voor een rit van 96 km door 3 provincies.

We rijden door de dorpen Vledderveen, Boschoord en Noordwolde.

In 1818 werd de Maatschappij van Weldadigheid opgericht door generaal Johannes van den Bosch die de armoedige gezinnen na de Franse overheersing wilde helpen. Van den Bosch kocht in Drenthe woeste grond aan zodat de armen die konden ontginnen en een bestaan als boer konden opbouwen. Het dorp Boschoord, genoemd naar de oprichter, is een mislukt dorp. De grond was zo slecht, dat er vrijwel niets te telen viel.

We zien de kleine kolonieboerderijen, veel prachtig bloeiende rododendrons en geel bloeiende brem. Op de Westvierdeparten spotten we het kleinste kerkje van Nederland, al had het kerkgenootschap slechts 5 leden, dan had men toch recht op een eigen kerkgebouw.

Na oversteek van riviertje de Linde, die in het verleden gebruikt werd om turf te vervoeren, komen we via Nijeholtpade, in Olderberkoop . Dit dorp is al meer dan 850 jaar oud en wordt door de bewoners zelf Berkoop genoemd.

Vervolgens pakken we de route weer op om richting Appelscha te rijden. Dan passeren we een zgn. zandverstuiving, het Aekingerzand een prachtig natuurgebied.

We rijden verder door het bosgebied van Appelscha, – in het dorp zelf is het druk met veel toeristen – over het Doldersummerveld, een uitgestrekt natuurgebied, om via Boschoord en Vledder weer in Frederiksoord aan te komen.

Daar treffen we nog enkele equipes, waaronder de uitzetters Jaap en Barbara van Riesen.  We drinken met elkaar nog gezellig een drankje en zeggen Barbara en Jaap heel hartelijk dank voor de organisatie van deze prachtige tocht.

 

 

Han en Els van der Horst

Zwolle