Verslag Koffieklets Noord-Holland
Zondag 15 Januari 2023 in Restaurant Halfweg in Ursem om 11.00 uur. Na een email aan alle leden van de Hav-Noord Holland is door 55 leden gereageerd waarvan 25 aanmeldingen en 42 bezoekers. Henk memoreerde dat Greet Kluft eind van 2022 zou stoppen. Het liep anders Greet overleed plotseling in oktober, maar wij willen district Noord-Holland niet verloren laten gaan. Vandaar onze oproep of er iemand als coördinator wil opstaan om Noord-Holland op de kaart te
houden. Henk meldde dat Jaap Kluft met griep thuis zat en niet aanwezig kon zijn, wat hem erg speet. Wij gingen verder met het jaarprogramma wat wij in 2023 op de agenda hebben staan en zo nodig kunnen aanvullen.

Wat er besproken werd:

Wij gaan informeren voor de beurs in Venhuizen 9-10 April voor deelname HAV-stand (Paasweekend).
HAV- jaarevenement De Rijp navragen parkeren op één plaats.
Kees Dekker wil spreken over vervoer op Texel aan de hand van foto’s.
Arie van de Berg wil spreken over de oldtimers van Simon Loos.
Daarna geeft Henk zijn visie over brandstof, zowel benzine als diesel -vervanger, o.a. H.V.O. /G.T.L. en E-Fuels zoals Ecomaxx, heel
interessant.

Het bleef nog lang gezellig, rond 15.00 uur ging een ieder weer op huis aan.
Wij kunnen spreken van een geslaagde koffieklets en een goede start in het nieuwe jaar.