Laden Evenementen

2 Oktober: Wynjewoude 9:30 uur, Restaurant De Stripe, Duerswald 23  

Organisatie: Geert en Rob, aanmelden voor 26 september  bij Rob of Geert

 siege218@planet.nl tel:0594-642076 of bij r.dusseljee@kpnplanet.nl tel: 050-301 2576