Laden Evenementen

2 oktober: Wijnjewoude 9:30 uur, Restaurant de Stripe, Duerswald23

Organisatie: Geert en Rob, aanmelden voor 26 september  bij  Rob of Geert

 siege218@planet.nl tel:0594-642076 of bij

 r.dusseljee@kpnplanet.nl tel: 050-3012576