Laden Evenementen

Laatste rit van het jaar: 1 oktober: start 9:30 uur, Restaurant nog niet bekend
Opgave: Geert en Rob, opgave voor 26 september Bij Rob of Geert met vermelding wel/niet lunch.
siege218@planet.nl tel:0594-642076 of bij
r.dusseljee@kpnplanet.nl tel: 050-3012576

Deel dit verhaal, kies uw platform!

Go to Top